FORGOT YOUR DETAILS?

Fermentacija

PRAVILNO in NE PRAVILNO KOMPOSTIRANJE Organske mase

Fermentacija je razgradnja organskih spojin zaradi delovanja mikroorganizmov in njihovih encimov. Z efektivnimi mikroorganizmi – EM preprečimo gnitje, organski odpadek pa zadrži vse dušikove spojine kot hranilo za rast bodočih rastlin. Če ne preprečimo gnitja (kar se sicer redno dogaja pri klasičnem kompostiranju), se skozi pline v atmosfero izločijo amonijak, žveplovodik ter metan in ostane nam le zgnita celuloza. 

V našem primeru organske odpadke tretiramo s posipom Biogen s katerim vzpostavimo fermentacijo (in preprečimo gnitje). Ko tak fermentiran organski odpadek odložimo v zemljo, se ta v 2-6 tednih spremeni v humusno maso. Lahko ga odložimo v vrtni kompostnik in pomešamo z ostalimi vrtnimi odpadki ter s tem pospešimo kompostiranje. Hkrati pa privarčujemo na času in delu, saj nam kompostne mase ni potrebno več obračati in prezračevati, saj to namesto nas naredijo Biogen in mikroorganizmi.

Z vnosom tako kvalitetnih fermentiranih odpadkov oziroma pravilno pripravljenega komposta v vrt preprečimo, da bi bila zemlja okužena z boleznimi , plesnimi, semeni plevela in trav. Naša zemlja za vrt ali lončnice je pripravljena.

Velikokrat v zemljo oziroma na kompost ne vede vnesemo strupene in nevarne snovi (umetna gnojila, sledi škropiv,…). Spodnji sliki opisujeta nepravilno in PRAVILNO kroženje zemlje od korit z okrasnimi rastlinami do vrta oziroma komposta:

[justified_image_grid ids=”186,185″ row_height=250 height_deviation=10]
TOP